Marketing i savetovanje kompanija

Naša najveća prednost u polju marketinga je što govorimo dva jezika. Jezik sporta i jezik kompanija koje je često različit. Ali pravo razumevanje oba je ključ uspeha u sportskom marketingu i sportskoj komuikaciji. Ove odlike nas čine sposobnim da da uspešno vodimo i postavimo ili ostvarimo kampanju.
 
Za potrebe vaše kompanije, mi analiziramo zahteve i pronalazimo pravi klub ili oblik sponzorstva. U narednom koraku, razvijamo i vodimo strategiju i komunikaciju - B2B i B2C. Preuyimamo vođenje sponzorstva i pružamo vam najbolje savete, stručnjake iy marketinških agencija zajedno sa našim znanjem. Usmeravamo zahteve klubova i kompanija ka navijačima, potrošačima, klijentima, medijima i zaposlenima.
 
Ali sportski marketing nije samo naša komuikacija, mi pokušavamo da budemo dostupniji i isplativiji. Podržavao naše klijenti u ostvarenju zacrtanih ekonomskih ciljeva u okviru sportskog marketinga: povećavamo prodaju i povećavamo profit u određenom peroidu koristeći naše znanje u oblasti sporta. Prodaja koja daje rezultate je moguća kada se upotrebe posvećenost, dugoročno planiranje i pravilna komunikacija.