Маркетинг и консултиране на компании

В областта на спортния маркетинг имаме важно оръжие: съобразяваме се с желанията на двете страни.  Зачитаме едновременно исканията на футболиста или клуба и желанията на търговските компании и агенции, които често са много различни. Да можеш да разбираш двете страни е ключът към сключването на успешни търговски сделки и партньорства. Имаме голям  експертен опит в този сектор.

За вашата компания използваме експертния си опит и контактите си за анализ на пазара, което да ни дава възможност да намерим подходящия клуб или състезател за спонсориране. След като решим това, ние разработваме най-добрата търговска стратегия за вас – Маркетинг насочен от Вас към бизнеса (B2B) и Маркетинг насочен към ползите от продукта Ви (B2C). За да се извлече максималната търговска полза от едно спонсорство или поддръжка, ние успяваме да контролираме проекта в унисон с търговските ви цели, да ви свържем с подходящите хора в подкрепа на вашата кампания.

Подкрепяме клиентите си в постигането на техните ясно дефинирани търговски цели. Грижливото планиране е ключово за това, и ние ви помагаме да разработите маркетинговата си стратегия по най-ефективен начин за да постигнете желаните резултати. За да направите това трябва да се съобразявате с желанията на страните.