Savetovanje klubova i nacionalnih saveza

Fudbalski biznis je jako kompleksan i zahteva znanje u mnogim poljima: skauting, obučavanje kadrova, izgradnja organizacije, stručna psihološka podrška i svakako savetovanje u marketingu, PRu i pronalaženju sponzora.
 
Mi razumemo posao u sportu posmatrano sa svih strana i pružamo stručno savetovanje. Radimo na globalnom nivou, sa pristupom velikoj mreži profesionalaca (igrača, agenata, klubova, menadžera, kao i raynim agencijama iz sveta marketinga i PRa)
 
Sposobni smo da vas podržimo u razvoju vaše organizacione strukture - na svakom novou. Da li se radi o sportskom aspektu ili marketinški ili postavljanje strukture ili ideja za dostizanje vaših ciljeva. Radimi takođe na izgradnji brenda, saradnji sa navijačima kao i razvoju odnosa sa javnošću. Da bi bišli u korak sa modernim poslovanjem, konstantno razvijamo nove modele poslovanja usmerene vašim potrebama, koje mogu vaš klub ili savez da postave u sam vrh uz kontakte i poznanstva iz celog sveta.