Menadžment sportista

Naši klijenti mogu da se oslone na sveobuhvatan sevis: planiranje karijere, savetovanja kod ugovora, marketinške i PR aktivnosti. Uvek smo tu direktno uz klijenta.
 
Kao klub ili kompanija vi možete samo da profitirate od takvog pristupa, zato što kroz sportistu unapređujemo i aktivramo sve oblasti međusobne saradnje u korist zajedničkog interesa.