Подкрепа за състезатели

Подкрепяме кариерното развитие на футболистите от много ранна възраст.  Опитните ни скаути са доказали, че могат да забелязват зараждащите се таланти много преди конкурентите си.  След като сме открили талантлив млад състезател, можем да развиваме и управляваме неговата кариера като оползотворяваме нашия опит и глобалната мрежа от контакти, до постигане на максимално спортно развитие и финансови ползи.  Ето някои примери:

Here are some examples. Please click on the pictures in the gallery.